Rabu, 19 Agustus 2015

Gandawati

Gandawati
GANDAWATI adalah putri dari Prabu Gandabayu raja di negara Pancala dengan permaisuri Dewi Gandarini. Dewi Gandawati mempunyai saudara laki-laki bernama Arya Gandamana. 

1 komentar: