Selasa, 18 Agustus 2015

Abiyasa

Abiyasa
ABIYASA, putrane Resi Palasara seka pertapan Retawu karo Dewi Durgandini. Abiyasa dadi ratu ing Ngastina ngganti Prabu Wicitrawirya sing seda kanti gelar Prabu Kresnadwipayana. Duwe putra 3 Yoiku :
1. Drestarasta
2. Pandu, dan
3. Yama Widura

Tidak ada komentar:

Posting Komentar